ALTERPAVO

Fumat amb fusta…

2 MINUTS. A LA PLANXA O A LA PAELLA

2 MINUTS. A LA PLANXA O A LA PAELLA

2 MINUTS. A LA PLANXA O A LA PAELLA

2 MINUTS. A LA PLANXA O A LA PAELLA